Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

<p>
	Τραπεζικό Δίκαιο</p>

 Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον τραπεζικών ή/και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (εταιρειών leasing/factoring και επενδυτικών εταιρειών) για την χρηματοδότηση/ρύθμιση/αναδόμηση οφειλών των πελατών, στη διαπραγμάτευση εμπορικών, ενοχικών, εμπράγματων, εξασφαλιστικών συμβάσεων και εταιρικών εγγυήσεων.

Νομική εκπροσώπηση  πελατών κατά επιδικασθέντων απαιτήσεων/οφειλών πελατών από τραπεζικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα (leasing/factoring) /επενδυτικά προϊόντα ή απαιτήσεις τρίτων (ανακοπές/αιτήσεις αναστολών/προσωρινών διαταγών/αγωγών απαίτησης/ενδικων μέσων/αγωγών διάρρηξης/καταδολίευσης δανειστών/μηνύσεων για υπεξαίρεση).