Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

<p>
	Οικογενειακό Δίκαιο</p>

Η ομάδα μας  ασχολείται με την :

- Έκδοση Διαζυγίου με Αντιδικία
- Έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου
- Κατάθεση Αγωγών, Ασφαλιστικών Μέτρων αναφορικά με τη Διατροφή Τέκνων, Συζύγου, Επικοινωνία Τέκνου, Επιμέλεια Τέκνου
- Γονική μέριμνα τέκνου
- Πατρότητα τέκνου
- Προσβολή πατρότητας τέκνου
- Αναγνώριση πατρότητας τέκνου
- Αναγνώριση Τέκνου
- Όνομα Επώνυμο τέκνου
- Σύμφωνο Συμβίωσης