Τομείς Εξειδίκευσης   /  

Δίκαιο Πνευματικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δίκαιο Πνευματικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

<p>
	Δίκαιο Πνευματικής και<br />
	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας</p>

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση, καταχώρηση και προάσπιση των σημάτων σας στην Ελλάδα, ι σε Κοινοτικό αλλά και σε Διεθνές Επίπεδο.

Μπορούμε  να σας συνδράμουμε αναφορικά με:

- Τον έλεγχο διαθεσιμότητας σημάτων

- Την Κατάθεση, Καταχώρηση Σημάτων, Κατάθεση όλως των Ενδίκων Μέσων για την προστασία του σήματος σας (Τριτανακοπών, Παρεμβάσεων, Αιτήσεων Διαγραφής, Ασφαλιστικά μέτρα, Αγωγή)

- Την Προστασία από οποιαδήποτε Προσβολή του σήματος από τρίτους

- Την Σύνταξη αδειών χρήσης, μεταβίβασης σημάτων

- Την Καταχώρηση επωνυμίας και λογοτύπων

- Την Προστασία ονομάτων ιστοσελίδων

- Την Προστασία από απομιμητικά Προϊόντα

- Τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό